Wood Waste Jewellery

Title: Wood Waste Jewellery

Author: Domašinec Primary School group of pupils under the guidance of Renata Martinec

Materials used: wood scrapes, threads, paint

 

How to make it:

 1. Collect wood scraps from your other projects, or ask your local wood processing factory for scraps.
 2. Clean the wood scraps and sand them down, so they are smooth to the touch.
 3. Arrange the wood scraps into the desired shape.
 4. Glue the pieces together, so the shape is formed.
 5. Alternatively, use a thread or a wire to have them form the desired shape.
 6. Put the shape on a thread and close the loop on the thread.
 1. Prikupite otpatke drva iz svojih drugih projekata ili zatražite ostatke od lokalne tvornice za preradu drva.
 2. Očistite drvene ostatke i izbrusite ih tako da budu glatki na dodir.
 3. Rasporedite otpatke drveta u željeni oblik.
 4. Zalijepite dijelove oblikujući željeni oblik.
 5. Možete upotrijebiti i konac ili žicu kako biste oblikovali željeni oblik.
 6. Stavite oblik na uzicu i zavežite ju.
 1. Atsirinkite medienos atraižų iš kitų savo projektų arba paprašykite jų vietos medienos perdirbimo gamykloje.
 2. Nuvalykite medienos atraižas ir nušlifuokite jas taip, kad būtų lygios.
 3. Išdėliokite medžio atraižas suformuodami pageidaujamą papuošalą.
 4. Suklijuokite detales.
 5. Tvirtinimui taip pat galite naudoti siūlą arba vielą.
 6. Užkabinkite ant siūlo ir užriškite.
 1. Diğer projelerinizden ağaç artıklarını toplayın veya yerel ahşap işleme fabrikanızdan artıkları isteyin.
 2. Tahta artıklarını temizleyin ve pürüzsüz olacak şekilde zımparalayın.
 3. Tahta artıklarını istenen şekle getirin.
 4. Şeklin oluşması için parçaları birbirine yapıştırın.
 5. Alternatif olarak, istenen şekli oluşturmak için bir iplik veya tel kullanın.
 6. Şekli bir ipliğe koyun ve ipliğin üzerindeki ilmeği kapatın.
 1. Recoja los restos de madera de sus otros proyectos o pídales restos a una carpintería.
 2. Limpia los restos de madera y lígalos para que queden suaves al tacto.
 3. Coloca los trozos de madera en la forma deseada.
 4. Pegue las piezas juntas para que se forme la forma.
 5. Alternativamente, use un hilo o un alambre para que tengan la forma deseada.
 6. Coloque la forma en un hilo y cierre el lazo en el hilo.

 

Get inspired:

 

Click to find more about the collected handicrafts