Paper Weaving Box

Title: Paper Weaving Box

Author: LJC

Materials used: old magazines, knife, knitting needle, glue, two cardboard circles

 

How to make it:

 1. Cut the paper into strips.
 2. Take the needle and wrap the paper on it, tilting it.
 3. Use glue to fix the end of the rolled paper. Pull the needle out.
 4. Make lots of strips.
 5. Cut out two equal circles from the cardboard. Glue the studs to the first as sun rays.
 6. Glue the second cardboard circle on top.
 7. Start to bride.
 8. Trim the ends leaving only a short tip.
 9. Fix the tips with glue. Colour the box.
 1. Izrežite papir na trake.
 2. Uzmite iglu i omotajte papir na nju, naginjući je.
 3. Ljepilom pričvrstite kraj smotanog papira. Izvucite iglu.
 4. Napravite puno traka.
 5. Iz kartona izrežite dva jednaka kruga. Zalijepite klinove na prvi kao sunčeve zrake.
 6. Zalijepite drugi kartonski krug na vrh.
 7. Počnite tkati papir.
 8. Odrežite krajeve ostavljajući samo kratki vrh.
 9. Popravite krajeve ljepilom. Obojite kutiju.
 1. Supjaustykite popierių juostelėmis.
 2. Paimkite virbalą ir vyniokite ant jo popierių, sukdami jį.
 3. Suvynioto popieriaus galą pritvirtinkite klijais prie popieriaus juostelės. Ištraukite virbalą.
 4. Pasidarykite daug juostelių.
 5. Iš kartono iškirpkite du vienodus apskritimus. Prie pirmojo priklijuokite popieriaus juosteles tarsi saulės spindulius.
 6. Iš kitos pusės priklijuokite antrąjį kartono apskritimą.
 7. Pradėkite pinti. Paėmė popieriaus juostelę pinkite ją tarp „spindulių“
 8. Galus nukirpkite, palikdami tik trumpus galiukus.
 9. Galiukus pritvirtinkite klijais. Nuspalvinkite dėžutę.
 1. Kağıdı şeritler halinde kesin.
 2. İğneyi alın ve üzerine kağıdı eğerek sarın.
 3. Rulo kağıdın ucunu sabitlemek için yapıştırıcı kullanın. İğneyi dışarı çekin.
 4. Çok sayıda şerit yapın.
 5. Kartondan iki eşit daire kesin. Çıtçıtları güneş ışınları olarak birinciye yapıştırın.
 6. İkinci karton daireyi üste yapıştırın.
 7. Gelin yapmaya başlayın.
 8. Sadece kısa bir uç bırakarak uçları kesin.
 9. Uçları yapıştırıcı ile sabitleyin. Kutuyu renklendirin
 1. Cortar el papel en tiras.
 2. Tome la aguja y envuélvala con el papel, inclinándola.
 3. Use pegamento para fijar el extremo del papel enrollado. Saque la aguja.
 4. Haz muchas tiras.
 5. Recorta dos círculos iguales del cartón. Pegue las tachuelas a la primera como rayos de sol.
 6. Pegue el segundo círculo de cartón en la parte superior.
 7. Liguelo.
 8. Recorta los extremos dejando solo una pequeña punta.
 9. Fija las puntas con pegamento. Colorea la caja.

 

Get inspired:

 

Click to find more about the collected handicrafts